news

การเลือกเครื่องปรินท์ให้เหมาะสม

เครื่องปรินท์

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิมพ์เอกสาร ไม่ว่าจะพิมพ์เพื่อนมาดูเป็นตัวอย่างหรือว่าพิมพ์เพื่อใช้งานจริงๆ การเลือกเครื่องปรินท์ในการใช้งานก็มีความสำคัญอย่างมากแล้วจะมีวิธีการเลือกเครื่องปรินท์ให้เหมาะกับงานได้อย่างไร หลายคนอาจจะไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้ ขอเพียงแค่พรินท์ออกมาได้ก็เพียงพอ แท้จริงแล้วรายละเอียดที่เราละเลยมีผลต่องานของเราทั้งเรื่องของคุณภาพงานและงบประมาณที่เกิดจากค่าใช้จ่ายน้ำหมึกที่พิมพ์นั่นเอง

 

วิธีการเลือกเครื่องปรินท์ให้เหมาะกับงาน จะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับ อย่างเช่น งานของเราต้องการปรินท์ในรูปแบบของหลากหลายขนาด การเลือกเครื่องปรินท์จึงต้องเลือกเครื่องที่มีคุณสมบัติในการปรินท์ได้หลักหลายขนาด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ลดต้นทุนได้ ลดค่าซ่อมแซมหรือค่าดูแลได้ หลายคนอาจจะบอกว่าดูแลอย่างไร อย่างเช่น เราซื้อเครื่องปรินท์ที่ปรินท์ได้หลากหลายเครื่องหนึ่งราคา 2 แสนกว่าบาท เราจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือการดูแลเพียงเครื่องเดียว แต่หากเราซื้อ หลายเครื่องที่มีคุณสมบัติต่างกันเราต้องจ่ายค่าดูแลมากขึ้นนั่นเอง เพราะปัจจุบันนี้บริษัทส่วนใหญ่ก็ให้บริษัทเจ้าของเครื่องที่ซื้อมาดูแลเรื่องเรื่องของน้ำหมึก เรื่องของอะไหล่และการทำความสะอาดควบคู่กันไปด้วย แล้วสำหรับใช้ส่วนตัวในบ้านหรือทำงานส่งอาจารย์จะมีวิธีการเลือกเครื่องปรินท์ให้เหมาะกับงาน แบบเดียวกันหรือเปล่า ก็ต้องดูลักษณ์งาน อย่างเช่นงานเอกสารไม่สำคัญเราสามารถที่จะเลือกเครื่องที่ไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องความละเอียด ปรินท์ได้เฉพาะสีขาว-ดำ ก็น่าจะเพียงพอ

 

สำหรับงานบางงานต้องใช้เครื่องปรินท์ชนิดพิเศษหรือมีขนาดพิเศษ อย่างเช่นต้องพิมพ์แผนที่ ทั้งขนาด A1 และขนาดที่กำหนดเอง วิธีการเลือกซื้อเครื่องปรินท์ให้เหมาะกับงานเหล่านี้ก็มีผลอย่างมากในเรื่องระยะเวลาในการใช้งานเพราะคนที่เขียนแบบหรือทำแผนที่ต้องพิมพ์ตัวอย่างออกมาดูเพื่อปรับแบบอยู่ตลอดเวลา จะต้องพิมพ์กระดาษขนาดใหญ่เพื่อมาดูแบบว่าถูกต้องหรือไม่ จะปรินท์ด้วยเครื่องปรินท์ขนาดA3 หรือ A4 คงไม่เหมาะอย่างแน่นอน คนที่ทำงานในเรื่องเหล่านี้จะรู้ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งคนซื้ออาจจะไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นฝ่ายจัดซื้อก็ต้องเข้าใจหรือรู้ความต้องการของคนใช้งานด้วย

 

อย่างที่กล่าวมาวิธีการเลือกเครื่องปรินท์ให้เหมาะกับงาน มีประโยชน์หลายอย่าง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วครั้งต่อไปการเลือกซื้อเครื่องปรินท์ของคุณก็คงเหมาะสมกับงานและตรงกับความต้องการมากที่สุด ทุกคนก็พอใจในคุณภาพที่ออกมาจากเครื่อง และยิ่งหากเป็นงานที่จะต้องนำเสนอเพื่อรับการพิจารณาอย่างเช่นงานประมูล หรืองานออกแบบ ใช้เครื่องปรินท์ที่ดี มีคุณภาพ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับการพิจารณามอบหมายงานได้